Vi har bord for inntil 12 personer, og alle reservasjoner MÅ gjøres fra denne siden.

Bruk skjemaet nedenfor når du reserverer bordet. Du kan gjøre reservasjoner for 1 til 12 personer. Får du ikke reservert er maksgrensen for gjester overskredet på det gitte tidspunkt. Du kan da prøve å velge en annen tid, eller endre antall personer. Dere disponerer bordet i maks 2 timer fra tiden dere reserverer. Er dere ikke ankommet innen 20 minutter fra det reserverte tidspunkt, så bortfaller reservasjonen automatisk. Det er kun mulig å reservere 30 dager frem i tid. Det er ikke mulig å reservere bord samme dag som reservasjonen legges inn. Da må dere ringe 48 17 33 76 (i åpningstiden).

Det er mulig å besøke oss uten å reservere bord, da vi alltid vil ha noen bord ledig for dropin. Men vi kan ikke garantere plass uten at reservasjon er gjort. Så ikke dra langveis fra uten å ha fått en bekreftelse på reservasjon. Alle bekreftelser blir sent på mailadressen som legges inn i reservasjonen. Husk å sjekke søppelposten om du ikke mottar mailen.

NB!! Får du ikke anledning til å komme MÅ du snarest mulig kansellere eller endre reservasjonen via knappen nedenfor her på denne siden! Siste frist for kansellering er klokken 08:00 dagen bordet er reservert. Og husk at du selv må kansellere via denne siden! Kansellering via mail godtas ikke!

Oppdaterte åpningstider finner du her; Åpningstider Fossekallen

Adressen til restauranten er: Moiveien 1, 4460 Moi

Skulle noe være uklart så kontakt oss på mailadressen fossekallen(a)pizzamani.no (men man kan ikke reservere eller kansellere bord via denne mailen, vi har ikke kapasitet til det)

NB!! Om du ikke møter til reservasjonen blir du ilagt et gebyr på 100,- kroner pr. stol på reservert bord.

Det er viktig at du leser all informasjon på denne siden før du gjør en reservasjon.

Vi gleder oss til ditt besøk!

Vil du endre eller kansellere din reservasjon?
Bruk skjemaet nedenfor når du endrer reservasjonen
Finn reservasjon
Reserver et bord
Kontaktopplysninger